KRYPOXBÄR

Perfekt för slänter
De färdigodlade mattorna av buskar ger direkt en tät yta av lågväxande buskvegetation i slänter och rabatter. Buskmattorna baseras på en stomme av kokosfiber, ett tunnare jordskikt och en väl tillvuxen yta av buskvegetation. Den färdiga mattan är lätthanterlig och det går snabbt att täcka stora ytor. Med buskmattornas hjälp får man omgående ett starkt vegetationsskikt som binder det underliggnade materialet. På så sätt får man en effektiv erosionssäkring av exempelvis branta slänter.

Minimalt skötselbehov
Den snabba etableringen gör också att skötselbehovet blir minimalt. Direkt kan anläggningen tas i bruk. Det täta växtsättet hos buskmattorna gör att de effektivt håller oönskad vegetation borta.

Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’
krypoxbär


KrypoxbärProduktfakta
Artikelnr: 2-12027
Zon: IV
Läge: Sol - skugga
Höjd: 0,3-0,6 m
Mått: 0,4 x 1,25 m

Städsegrön, tuff buske som klarar stadsklimat bra.
Blommar med små, vita blommor och sätter rikligt med röda bär.