SEDUM PÅ MARK OCH MUR

Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark och mur.
Veg Techs sedummattor är enkla att anlägga och man får direkt en tät vegetationsyta.
Artsammansättningen ger en rik och färgskiftande blomning under säsong. Det är samma sorts sedummattor som används till tak.

Sedum på mark

Trafikmiljöer är ofta sterila och ger vanligtvis ett hårt och avvisande intryck.
Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljöer upplevas mjukare och mer naturliga.

Sedum i trafkmiljlöer
Rondell i Kungsbacka

Kontakta en säljare nära dig »

Katalog Veg Tech

Bläddra i katalogen »

 

En trafikmiljö är i många avseenden en extrem och mycket tuff plats och ställer höga krav på växterna.

 

Produktinformation »
Monteringsanvisning »