Trafikmiljöer

Grönare bullerskydd
Bladverket i växtskärmarna minskar reflektionerna av oönskat ljud och ger en effektiv bullerdämpning exempelvis utmed vägar och järnvägar samt i trånga stadsrum.

De mest effektiva bullerskyddet får man om en tyngre struktur, som exempelvis en mur eller ett plank, kombineras med det ljudabsorberande bladverket hos växtskärmarna. Med växtskärmarnas hjälp får man den ljudabsorberande bladmassan direkt från första dagen.


Vegetation i trafikmiljöer

Kontakta en säljare nära dig »

Katalog Veg Tech

Bläddra i katalogen »

Bullerskydd
FÖRE: Växtskärmar planteras för att minska buller.

Bullerskydd
EFTER: Ett år senare efter planteringen

pdf Produktinformation »
pdf Montering & skötsel »

Privatpersoner kan köpa våra växtskärmar här!

Flyinge plantskola

Ulriksdals slottsträdgård