Markmiljöer

Här finner du ett brett sortiment av växtprodukter för markmiljöer. Allt från färdiga ängs- och perennmattor till plantor och fröer. Den största delen av produkterna produceras i Veg Techs egna odlingar i Småland men vi arbetar också med en del högkvalitativa produkter från externa producenter.

 

Engsvegetasjon Planter for terreng Staudematte Kantskiller

 Färdig äng              Plantor                     Perennmatta            Rabattstöd

Vektskjermer Kokosnet  Bakkebelegg  Sedum i Trafikmiljø

Växtskärmar             Släntplantering      Markarmering     Trafikmiljöer                         

Smarta växtprodukter av hög kvalité!

- grönt, tätt och vackert direkt.

Färdig ängsmatta, Ängsfrö, Plantor, Perennmatta, Buskmatta, Rabattstöd, Växtskärmar, Växter i trafikmiljö, ErosionskyddPelleplatta,Trädplanteringssystem, Kokosnät, Fiberduk, Träspikar

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.