Ängsprodukter

Skapa naturmark med ängsvegetation
Ängsvegetation kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i park- och trädgårdsmiljöer. Ängsmiljöer kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en trädgård. Vår ängsvegetation finns exempelvis vid skolor, i bostadsområden, på golfbanor, i stadsparker och i trafikmiljöer.

Ängsmiljö ängar
Katthult på Astrid Lindgrens värld

Hög kvalitet
Vi på Veg Tech baserar produktionen på högklassigt svenskt frömaterial som är anpassat för svenska förhållanden. Bredden av olika ängsmattor, plantor och fröer gör att man kan komponera en äng för de flesta typer av markförhållanden och att den är anpassad för klimatet i stora delar av landet.

Flera fördelar med ängsvegetation från Veg Tech:

Veg Tech Naturliga ängsmiljöer kan snabbt skapas och återskapas 
Veg Tech Ger ett positivt inslag i många miljöer
Ängar Minimalt skötselbehov
Veg Tech Ängar skapar en naturlig biotop som lockar till sig ett varierat djurliv

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.