Ängsfröblandning

Fröer för alla miljöer
Veg Tech har ett flertal olika ängsfröblandningar för olika marktyper och miljöer. Vi arbetar bara med högkvalitativa fröer och huvuddelen av frömaterialet har svenskt ursprung. Ängssådd lämpar sig för såväl stora som små ytor.

Äng med ängsfrö vilda blommor
Privat äng anlagd med ängsfrö utanför Motala.

Etablering med frösådd tar längre tid. Första året kan man inte räkna med någon tät och blommande äng. Men redan andra året blir ytan mer tilltalande och blomningen rikare.

För en snabbare blomning

Att kombinera ängsådden med örtpluggplantor ger en blomning redan första året. Du har också möjlighet att etablera exakt de arter som du vill ha och arter som kanske inte finns representerade i fröblandningarna. Ett annat alternativ för att få en snabbare start på ängen och en blomning redan första sommaren är att använda en andel Blomsteråkerfrö vid sådden. Blomsteråkerfröet innehåller ett antal ettåriga arter som ger en fin blomning första säsongen och som kompletterar den övriga frösådden.

De olika ängsfröblandningarna:

6701 - Frisk till torr jord
Detta är en universaläng som lämpar sig till flera olika miljöer.

6702 - Fuktig till blöt jord
Lämpar sig till jordar som har fuktiga till blöta förhållanden. Exempelvis vid stränder och dammar.

6703 - Torr mager kalkrik jord
Den har en härlig blandning av vackra örter och gräs.

6704 - Torr mager kalkfattig jord
Blandningen passar för ytor med lågt pH-värde.

6705 - Enkel fröblandning
Innehåller något färre blommande arter och de mest vanliga gräsen. Lämpar sig väl till större ytor med varierande jordar.

6706 - Fjärilsblandning
Består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.

6708 - Vägrensblandning
I den här fröblandningen finns det flera arter med torktåliga och blommande örter i klara färger som är lämpliga för alla jordar.

6709 - Norra Sverige torr till frisk jord
Den här ängsfröblandningen är den självklara blandningen för ängar i norra delen av Sverige, kan sås i torra jordar.

6710 - Skuggblandning
Den här ängsfröblandningen lämpar bäst för på normalfuktiga jordar på en plats som är skuggig och inte för mycket sol.

6711 - Torr havsstrandäng
Perfekt fröblandning för grönskande ängar för havsnära områden där det ställs höga krav på tålighet för torka, vind och saltpåverkan.

6712 - Snabbetablerad mot erosion
Lämplig för slänter.

6713 - Fjälläng
En vacker ängsmix för det tuffa fjällklimatet.

6750 - Egenkomponerad
En egenkomponerad blandning efter era önskemål.

6801 - Blomsteråkerfrö
En fröblandning av 1-åriga blommor, kan också användas som komplement till våra ängsfröblandningar.

6901 - Bellisgräsblandning
Bellisfröblandningen är en gräsblandning med inslag av tusensköna. Lämpar sig bäst på frisk fuktig näringsrik mark.

Bläddra i katalogen för att se vilka artsammansättningar som finns »

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.