Färdiga ängsmattor

Enkelt och användbart
På ytor där man snabbt vill skapa en väletablerad ängsvegetation är Färdig Ängsmatta det bästa alternativet. Ängsmattan är förodlad och har redan vid leveransen en väl utvecklad ängsvegetation av blandade örter och gräs. Mattan baseras på arter av svenskt ursprung.

Ängsmatta ängar i staden
Ängsmatta ett år efter etablering, Smålands museum Växjö.

Ängsvegetationen prefabriceras i ett 3-4 cm tunt jordlager. Mattan är i botten förstärkt med ett armeringsnät av kokosfiber. Armeringen gör mattan lätt att hantera och att den blir extra motståndskraftig mot erosion. Eftersom växtligheten är etablerad redan vid leveransen rotar den sig snabbt på platsen och binder underlaget. Ängsmattan kan därför användas som ett effektivt erosionsskydd i exempelvis slänter.

Fyra olika artsammansättningar:

Svenskäng
Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Art nr: 2-12071

Innehåll: rödkämpar, bergssyra, rölleka, rödven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklocka, rödklint, brudbröd, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage tidig, käringtand, tjärblomster, gullviva, smörblomma, mandelblomma, vitklöver

 


Fuktäng
Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.
Art nr: 2-12006

Innehåll: nysört, strätta, kabbleka, ängsbräsma , hampflockel, älgört, humleblomster, fyrk. johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll, ängskavle, darrgräs, kamäxing, tvåtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel, vitklöver.


Salttålig äng
Lämplig för trafikmiljöer som rondeller, refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Art nr: 2-12009

Innehåll: rölleka, strandtrift, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, käringtand, bergssyra, gulkämpar, vitklöver, småfingerört, strandglim, ärenpris, axveronika, styvmorsviol
15% gräs - Fårsvingel 

 


Torräng NY
Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.
Art nr: 2-12007

Innehåll: prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, 
fårsvingel, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, gul fetknopp, 
mongoliskt fetblad, färgkulla, vitklöver, styvmorsviol. 
Liknar fröblanding 6703 och 6704.

 

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

VegTech Broschyr »
 Se när vi anlägger färdig ängsmatta i Halmstad (maj 2016) »

Ängsmattor
Fakta:

Mått: 1 × 0,8 meter
Leverans: EUR-pall
Antal pall: 20 st/pall= 16m²
Vikt full pall: 800 kg

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.