Plantor för markmiljö

Veg Tech har plantor för markmiljöer
Veg Tech har skandinaviens största odlingar av blommor och örter från det vilda. Våra pluggplantor baseras av högklassigt frömaterial av inhemskt ursprung och därmed anpassade för skandinaviska förhållanden. Med vårt breda urval av pluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer, från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Vi erbjuder även planteringssystem för att plantera snabbt, enkelt och rationellt.

Brudbröd
Brudbröd - En äng ger en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats. Vegetation inom tätbebyggt område lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor.

Kontrollera artvalet
Fördelen med att plantera örtpluggplantor är att artvalet kan kontrolleras samtidigt som första årets blomning blir rikligare. Det är vanligt att plantering av örtpluggplantor kombineras med sådd av ängsfrö.

Plantering/Etablering
Bästa resultat får man på näringsfattiga jordar som är fria från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Plantering av örtpluggplantor kan göras under perioden april-oktober.

Pluggplantor, viol, plantor, örter, svenska växterLeverans
Plantorna levereras i krukset om 40 plantor med krukvolym 93 cm³ per planta.
Phragmites australis (bladvass) är ett undantag och dess krukvolym är 150 cm³.

 

Skötsel
Ytan bör slås en gång per år i augusti månad.

Användningsområde:

b Parker            b Runt skolor            b Bostadsområden
b Golfbanor       b Rastplatser            b Rondeller
b Skogsbryn      b Stränder                 b Vägrener
b Under träd      b Del av trädgård      b Dammslänter

 

Arter:
akleja, axveronika, backnejlika, backsippa, backtimjan, blåbär, blåklocka, blåmunkar, blåeld, blodnäva, bockrot, brudbröd, buskstjärnblomma, cikoria, fingerborgsblomma, fyrkantig johannesört, färgkulla, gullgröna, gulmåra, gulsporre, gullviva, gråfibbla, gulplister, gåsört, gökblomster, hampflockel, humleblomster, hässleklocka, kattfot, käringtand, ljung, lingon, mandelblomma, midsommarblomster, myskmalva, myskmadra, mörkt kungsljus, nysört, prästkrage, rödfibbla, rödblära, rödklint, rölleka, sandrör, sommarfibbla, smultron, , småfingerört, smörblomma, smörboll, stensöta, strandglim, sommarfibbla, skogsförgätmigej, slåttergubbe, stensöta, strandråg, svartkämpar, styvmorsviol , svinrot, sandnejlika, sandstarr, stor blåklocka, strandtrift, tusensköna, tjärblomster, vitsippa, åkervädd, ärenpris, äkta johannesört, ängsviol, ängsull, ängsbräsma, ängsvädd.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.