Sedum i trafikmiljöer

Sedum i refuger och rondeller
Veg Techs sedumvegetation är extremt torktålig och trivs bra i torra förhållanden liknande trafikmiljöer. Det man ska tänka på är att sedumvegetationen endast tål begränsade mängder salt och slitage och bör inte utsättas för exempelvis: slitage från exempelvis fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller på platser där man kan befara att fotgängare kommer att gå över ytan. För att ge bästa förutsättningarna för sedumytan i trafikmiljö skall den omges av en zon med exempelvis stensättning närmast körytan för att undvika de mest utsatta partierna. 

Fördelar med sedum i trafikmiljö:

Sedum är torktåliga  Sedum är torktåliga
Enkla att anlägga  Enkla att anlägga
Minimalt med skötsel  Minimalt med skötsel
Sedum är torktåliga  Färdigt och snabbt resultat direkt

Vid montering:
Sedummattorna är lätta att anlägga och man får direkt en tät vegetationsyta. Det är mycket viktigt att sedummattorna anläggs på ett väldränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs. Det är också en fördel om ytan utförs svagt lutande för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

Uppbyggnad

Sedum på mark Veg Tech1. 30 mm Xeroflor Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Plastfolie
4. 150 mm tvättad makadam

 

 

Rekommendationer

Rekommendationer för växter i trafikmiljöer          

Sedum på parkering

Sedum på mark

Kontakta en säljare nära dig »

Katalog Veg Tech

Bläddra i katalogen »

Moss-sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner.
Sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner.
Moss-sedummatta i refug.
Sedummatta i refug. 

 Montering sedum på mark » 
 Skötsel av sedum på mark »
 Produktinformation » 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.