Karin Håkansson

Karin Håkansson

Teknisk säljare – Öst och mellan, landskapsingenjör
Avdelning(ar)
Försäljning
Försäljningsområde
Mark & Vatten, Väst och Öst
073-426 10 08