Karin Håkansson

Karin Håkansson

Teknisk säljare – Öst och mellan, landskapsingenjör
Försäljningsområde
Mark & Vatten, Väst och Öst
073-426 10 08