Kund till Veg Tech
Handla med Veg Tech

Handla med Veg Tech

Leveransvillkor
Veg Tech vänder sig främst till professionella kunder såsom entreprenörer, anläggare, fastighetsbolag, offentliga företag och återförsäljare.

Leveranstider
Vi lagerhåller de flesta växter och kan därför leverera större delen av säsongen när det gäller örtpluggplantor och ängsfröer. När det gäller prefabricerade produkter, som exempelvis sedumtak, strandmatta och färdig äng, kan de levereras från mitten av april till nov/dec beroende om väder och utetemperaturer tillåter. Leveranstiden är normalt mindre än en vecka för lagervaror men det kan variera beroende på tillgång och säsong. Kontakta oss för besked.

Beställningar
Vid skriftlig beställning anges leverans- och faktureringsadress, organisationsnummer samt önskad leveransvecka. Om ni vill ha beställningsnummer, littranummer el liknande på fakturan, ange detta på beställningen. Ange namn och telefonnummer för eventuell avisering. Notera även ert kundnummer hos Schenker-BTL, DHL, DSV eller annat åkeri om ni vill ha mottagarfrakt. Beställ genom e-post.

Kund till Veg Tech

  • Betalning sker mot faktura 30 dagar från fakturadatum vid av oss godkänd kreditupplysning.
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Påminnelseavgift på fakturor 50:-.
  • Vi skickar helst PDF-faktura, anmäl er e-post till: order@vegtech.se
  • Till företag sker leverans enligt ABM 92.

Ansvar
Vi ansvarar ej för skador under frakt. Skador av djur, svampar eller andra leveranshindrande faktorer som vi inte kan råda över betraktas som force majeure och fritar oss från leveransskyldighet.

Leverantör till Veg Tech
Som leverantör till Veg Tech ska ni skicka ordererkännande till beställare för godkännande. På fakturan ska ni som leverantör alltid uppge beställare samt i förekommande fall det referensnummer som beställaren uppger.

Fakturan vill vi helst ha i PDF-format skickad till:  faktura.vegtech@centsoft.se