Kalendarium

2019

PARK & GATA

26-27 november
Plats: Göteborg
Anmälan »

2020

PARK & GATA

28-30 januari
Plats: Kalmar, Växjö & Halmstad
Anmälan »

TAK & FASAD

4-5 februari
Plats: Göteborg
Anmälan kommer

PARK & GATA

18-19 februari
Plats: Stockholm
Anmälan kommer

TAK & FASAD

3-5 mars
Plats: Kalmar, Växjö & Helsingborg
Anmälan kommer

PARK & GATA

11-12 mars
Plats: Malmö
Anmälan kommer

VAK - vatten, avlopp och kretslopp

18-19 mars
Plats: Jönköping
Anmälan kommer

NORDBYGG

21-24 april
Plats: Stockholm
Anmälan kommer

PUBLIKA PARKER

23 april
Plats: Lund
Anmälan kommer

TAK & FASAD

22-23 september
Plats: Stockholm
Anmälan kommer

TAK & FASAD

13-14 oktober
Plats: Malmö
Anmälan kommer

PARK & GATA

17-18 november
Plats: Göteborg
Anmälan kommer