KALENDARIUM

2020 

Veg Techs ängsseminarium nr 2 - fördjupning

10 mars, FULLT
Plats: Stockholm
Anmälan »

TAK & FASAD

3-5 mars
Plats: Kalmar, Växjö & Helsingborg
Anmälan »

PARK & GATA

11-12 mars
Plats: Malmö
Anmälan »

VAK - vatten, avlopp och kretslopp

18-19 mars
Plats: Jönköping
Anmälan »

LARKDAG

17 april
Plats: SLU Alnarp
Mer info »

NORDBYGG

21-24 april
Plats: Stockholm
Anmälan »

PUBLIKA PARKER

23 april
Plats: Lund
Mer info »

Veg Techs ängsseminarium nr 2 - fördjupning

6 maj
Plats: Veg Techs huvudkontor i Fagerås
Mer info kommer 

TAK & FASAD

22-23 september
Plats: Stockholm
Anmälan »

TAK & FASAD

13-14 oktober
Plats: Malmö
Anmälan »

PARK & GATA

17-18 november
Plats: Göteborg
Anmälan »