Fikaföreläsningar

Fikaföreläsningar

Vi bjuder in till en grön välkomponerad meny av digitala fikaföreläsningar för dig och kollegorna.
Det är kostnadsfritt och de varar ca. 20-25 minuter. Ni bokar oss på fika@vegtech.se eller i formuläret nedan.
Lär mer och inspireras om hur våra växtsystem kan integreras i modern stadsplanering för en naturlig dagvattenhantering.

Vi har spelat in några av föreläsningarna som ni kan ta del av »

Fikaföreläsning Veg Tech
Andreas, Marit, Karin och Erika föreläser för just dig och dina kollegor.

DEN GRÖNA MENYN:

Fikaföreläsning - Växtlösningar i dagvattendammar

Växtlösningar för dagvattendammar
Vi fokuserar på hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt.
Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Bädda för pollinatörerna!
Vi ger inspiration om olika växtsystem och vilka miljöer som kan passa
för att främja våra insekter och skapa mångfald i staden.

Fikaföreläsning - Ängsetablering - metoder, förväntningar och skötsel

Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel
Vi går igenom vilka metoder man kan använda vid etablering av ängsytor.
Vad man bör tänka på kring projektering, etablering och med skötsel.

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

30 år med sedum
Vi vill dela med oss av våra lärdomar kring sedum på mark och tak.
Nytt för 2021 – vår sedummatta innehåller biokol, vad är fördelarna?

Fikaföreläsning - Taklandskap och innergårdar på bjälklag

Taklandskap och innergårdar på bjälklag
En inspirationsföreläsning där vi visar olika uppbyggnader och projekt.
Vad är viktigt att tänka på och hur ser det ut med skötsel?

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Vegetationsteknik i ett förändrat klimat
Ökade regnmängder eroderande mark och sinande grundvatten.
– kan vegetationsteknik vara en del av lösningen?

DAGS FÖR PAUS OCH EN FIKA?
HÖR AV DIG SÅ FÖRELÄSER VI.
Fika@vegtech.se

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er