Kunskapsbank


Fikaföreläsningar
Vi bjuder in till en grön välkomponerad meny av digitala fikaföreläsningar för dig och kollegorna.
Det är kostnadsfritt och de varar ca. 20-25 minuter. Ni bokar på fika@vegtech.se eller i formuläret nedan.

Lär mer och inspireras om hur våra växtsystem kan integreras i modern stadsplanering för en naturlig dagvattenhantering.

Fikaföreläsning - Växtlösningar i dagvattendammar

Växtlösningar för dagvattendammar

Vi fokuserar på hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt.
Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Bädda för pollinatörerna!

Vi ger inspiration om olika växtsystem och vilka miljöer som kan passa för att främja våra insekter och skapa mångfald i staden.

Fikaföreläsning - Ängsetablering - metoder, förväntningar och skötsel

Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel

Vi går igenom vilka metoder man kan använda vid etablering av ängsytor. Vad man bör tänka på kring projektering, etablering och med skötsel.
Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Våra erfarenheter kring sedum på tak och mark

Vi vill dela med oss av våra lärdomar kring sedum på mark och tak.
Nytt för 2021 – vår sedummatta innehåller biokol, vad är fördelarna?

Fikaföreläsning - Taklandskap och innergårdar på bjälklag

Taklandskap och innergårdar på bjälklag

En inspirationsföreläsning där vi visar olika uppbyggnader och projekt. Vad är viktigt att tänka på och hur ser det ut med skötsel?

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Vegetationsteknik i ett förändrat klimat

Ökade regnmängder eroderande mark och sinande grundvatten.
– kan vegetationsteknik vara en del av lösningen?

Våga satsa på stadsängar och sluta ängslas.

Erika bjuder på inspiration och uppmanar att våga testa att anlägga äng. Vilka är begreppen? Finns det olika typer av ängar?

Den här fikaföreläsningen finns inspelad »

Dags för fika? Kontakta oss!