Kvalitéts - miljöpolicy

Våra anställda bär ID06

ID06Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på en byggarbetsplats. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 

 

 

Miljöpolicy

Veg Tech AB skall i de beslut vi tar och de handlingar vi utför arbeta för att ta miljöhänsyn för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar orsakade av vår verksamhet.

Ta del av vår miljöpolicy »

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.