Press & media

Vill du komma i kontakt med oss? kontakta uc@vegtech.se, tel 0472-363 05

Logotyper för nedladdning finns i menyn till vänster.
Ta del av EX-jobb, studier inom vegetationteknik »

2018 (Nyheter och artiklar)

28 juni
De vill slå ett slag för ängen i Norra skåne. Skåne hembygdsförening som ligger bakom ”Ängaliv – om ängsskötsel, ängens växter och deras betydelse för biologisk mångfald”
Läs mer »

19 juni
Blomstrande ängar i Borgholm
Läs artikel här »

12 februari
Härliga nyheter, hör upp alla kommuner!
Passa på att planera in mer grönska i stadsmiljön!

Boverket går ut och ger mer än 1 miljard i bidrag till kommuner som investerar i stadsgrönska.
Pengarna kan användas till gröna tak, planteringar, dagvattenanläggningar, våtmarker precis det som vi är experter på. Kontakta oss på Veg Tech, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just era gröna projekt.

Ansökan görs genom boverket » 
Förordningen »


Senaste nyhetsbrevet 180307

nyhetsbrev Veg Tech