Om grönt byggande

Trenden är uppåtgående Här samlar vi artiklar och nyheter kring ett grönare stadsbyggande.

 

Biotoptak, växttak för urban miljö

15-04-23, Byggkatalogen från Svensk byggtjänst skriver artikel om Veg Techs biotoptak.
Läs artikel här »


Hur påverkas den biologiska mångfalden av vårt klimat?

Läs artikel från forskning.se »


Första takträdgården i Stockholm

15-04-20 Sveavägen 44
Läs artikel här »


Romme skole Oslo

13-09-09 För tre år sedan monterade Veg Tech sedumtak på Romme skole utanför Oslo.
Se inslag från Norsk TV och ett fantastiskt tak »


Intressant läsning från Extract (aktuell forskning för ett hållbart samhälle)

4 september 2013. De bygger en stad som humlor gillar » Städer behöver mer grönska »

FN-rapport: Grön stadsplanering kan hindra artutrotning

28 augusti 2013
Läs mer här »


Gröna intryck för Helsingborgs tjänstemän och politiker

4 september, 2012
Läs mer här »


Gröna tak växer i popularitet

Hus med växtlighet ovanpå, så kallade gröna tak, vinner popularitet runt om i Sverige - inte minst för att de absorberar regnvatten. Men experter menar att omvandlingen till gröna tak går onödigt långsamt.
Läs mer här » 


Gröna tak i Chicago

Juli 2012

Illustrerad vetenskap nr 10, 2012 skriver om gröna tak i bl a Chicago.
Ta del av artikeln här »


Göteborg grönare!

3 juli Låt taken växa grönt i höjden - Folkpartiet Läs mer här » 24 juni 2012 Filminslag om att få Göteborg grönare. Läs mer här » 19 juni 2012

Sedumtak Skanska GöteborgDe vill skapa parker  - högt över Göteborg.
Läs mer här »
Se video »

 

 


Fler gröna tak i Helsingborg?

22 maj 2012

I Helsingborg kan fler kommunala byggnader få gröna tak.
Läs mer här » 


Klimatförändringar

14 maj 2012

Vi måste vara beredda på klimatförändringar. Det är hög tid att regeringen och kommunerna på allvar börja arbeta med anpassningsfrågorna...

Läs mer här »

 


Miljöklassning

24 april 2012

Fastighetskontoret i Stockholms Stad räknar med att miljöklassa ungefär 100 byggnader inom en femårsperiod.
Läs mer här »


Gröna tak inom landstinget!

15 februari 2012

Stockholm läns landsting bör täcka 75 procent av sina fastigheter med grön vegetation, enligt Miljöpartiet – Enbart ett grönt tak på Huddinge sjukhus, skulle fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd. 
Läs mer här »


Helsingborg får fler gröna tak

23 Januari 2012
Växtlighet på tak och fasader ska bli vanligare i Helsingborg framöver.
Läs mer här »

 


En grönare stad är en roligare stad.

13 Januari 2012
Varberg bör planeras grönare!
Lär mer här »

 


Så ska städerna klara hotet

28 augusti 2011
Skyfall och översvämningar kostar försäkringsbolagen och samhället hundratals miljoner kronor varje år.
Läs mer här »


Grönt ljus för gröna tak i Helsingborg

10 juni 2011
Kärnfastigheter inventerar sina byggnader för att se vilka som kan få ett grönt tak i framtiden.
Läs mer här »

 


Växjö - Europas grönaste stad

31 maj 2011 Ett steg att höja ambitionsnivån är att fler byggnader får grönt tak för att ta hand om dagvattnet. Läs mer här »

 


Fler gröna tak ger en renare Stockholm

10 maj 2011
Fastighetskontoret i Stockholm inventerar möjligheterna till att anlägga gröna tak och urban odling på sina befintliga fastigheter och redan i planeringsstadiet planera för detta vid större ny- och ombyggnationer.
Läs mer här »

 


Hållbar stadsutveckling

Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden. Ett särskilt miljöprogram har tagits fram för att uppnå en hållbar stadsutveckling.
Läs mer här »

 

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.