Veg Tech värdegrund
Värdegrund & policys

Värdegrund & policys

Våra värdeord

Kvalitet – Vi ska leverera kvalitet i allt vi gör, från första kundkontakt till uppföljning efter att leverans är slutförd. Uppsatta krav ska ses som lägsta nivå och vi ska skapa förtroendet att bli kundens förstahandsval och långsiktiga partner.

Engagemang – Vi ska uppträda med engagemang i allt vi gör genom att sätta kunden i fokus. Vi ser till att förstå önskemål och förutsättningar och vi tar ansvar för att leverera en lösning som minst motsvarar ställda förväntningar.

Respekt – Vi ska bemöta vår omvärld med respekt. Vi respekterar våra medmänniskors olikheter och kompetenser. Vi visar respekt för vår miljö och kommande generationer genom att ständigt sträva efter hållbara lösningar i vad vi gör och hur vi gör det.

Kreativitet – Vi ska arbeta kreativt och använda vår samlade kompetens för att ständigt förbättras och vi ska med stolthet utveckla oss själva, våra produkter, våra processer och våra partners.

Affärsidé

Vi skall tillsammans med bygg- och fastighetsmarknaden i Norden skapa ekonomiskt och miljömässigt optimala vegetationslösningar kring byggnad, mark och vatten.

Vår vision

Bästpåväxande