Ängsfrö 6701 – Frisk till torr jord

Ängsfrö – detta är fröblandning universaläng som lämpar sig till flera olika miljöer med en härlig mix av ängsväxter.

Artinnehåll för ängsfrö 6701

Achillea millefolium – rölleka
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Geum rivale – humleblomster
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leontodon hispidus – sommarfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Primula veris – gullviva
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Rhinanthus serotinus – höskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Succisa pratensis – ängsvädd
Summa örter 20 vikt %
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Arrhenatherum pubescens – luddhavre
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Cynosurus cristatus – kamäxing
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 80 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10369

Ängsfrö 6701 – Frisk till torr jord


Ängsfrö – detta är fröblandning universaläng som lämpar sig till flera olika miljöer med en härlig mix av ängsväxter.

Artinnehåll för ängsfrö 6701

Achillea millefolium – rölleka
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Geum rivale – humleblomster
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leontodon hispidus – sommarfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Primula veris – gullviva
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Rhinanthus serotinus – höskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Succisa pratensis – ängsvädd
Summa örter 20 vikt %
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Arrhenatherum pubescens – luddhavre
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Cynosurus cristatus – kamäxing
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 80 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10369

Mer information

Inspirationsbilder »