6702 – Fuktig till blöt jord

Lämpar sig till jordar som har fuktiga till blöta förhållanden. Exempelvis vid stränder och dammar.

Artinnehåll

Achillea ptarmica – nysört
Angelica sylvestris – strätta
Caltha palustris – kabbleka
Eupatorium cannabinum – hampflockel
Filipendula ulmaria – älgört
Geum rivale – humleblomster
Hypericum maculatum – fyrk. johannesört
Iris pseudacorus – gul svärdslilja
Lychnis flos-cuculi – gökblomster
Lysimachia vulgaris – videört
Lythrum salicaria – fackelblomster
Myosotis scorpioides – äkta förgätmigej
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Serratula tinctoria – ängsskära
Silene dioica – rödblära
Succisa pratensis – ängsvädd
Trollius europaeus – smörboll
Valeriana officinalis – läkevänderot
Summa örter 17,2 vikt %
Alopecurus pratensis – ängskavle
Briza media – darrgräs
Carex elata – bunkestarr
Deschampsia caespitosa – tuvtåtel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 82,8 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10371

6702 – Fuktig till blöt jord


Lämpar sig till jordar som har fuktiga till blöta förhållanden. Exempelvis vid stränder och dammar.

Artinnehåll

Achillea ptarmica – nysört
Angelica sylvestris – strätta
Caltha palustris – kabbleka
Eupatorium cannabinum – hampflockel
Filipendula ulmaria – älgört
Geum rivale – humleblomster
Hypericum maculatum – fyrk. johannesört
Iris pseudacorus – gul svärdslilja
Lychnis flos-cuculi – gökblomster
Lysimachia vulgaris – videört
Lythrum salicaria – fackelblomster
Myosotis scorpioides – äkta förgätmigej
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Serratula tinctoria – ängsskära
Silene dioica – rödblära
Succisa pratensis – ängsvädd
Trollius europaeus – smörboll
Valeriana officinalis – läkevänderot
Summa örter 17,2 vikt %
Alopecurus pratensis – ängskavle
Briza media – darrgräs
Carex elata – bunkestarr
Deschampsia caespitosa – tuvtåtel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 82,8 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10371

Mer information

Inspirationsbilder »