6703 – Torr mager kalkrik jord

Den har en härlig blandning av vackra örter och gräs.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Anthemis tinctoria – färgkulla
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Campanula rotundifoilia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Daucus carota – vildrot
Echium vulgare – blåeld
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Origanum vulgare – kungsmynta
Plantago media – rödkämpar
Potentilla verna – småfingerört
Primula veris – gullviva
Rhinanthus minor – ängsskallra
Saxifraga granulata – mandelblom
Scabiosa columbaria – fältvädd
Silene nutans – backglim
Summa örter 17 vikt %
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Briza media – darrgräs
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Phleum phleoides – flentimotej
Summa gräs 83 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10375

6703 – Torr mager kalkrik jord


Den har en härlig blandning av vackra örter och gräs.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Anthemis tinctoria – färgkulla
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Campanula rotundifoilia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Daucus carota – vildrot
Echium vulgare – blåeld
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Origanum vulgare – kungsmynta
Plantago media – rödkämpar
Potentilla verna – småfingerört
Primula veris – gullviva
Rhinanthus minor – ängsskallra
Saxifraga granulata – mandelblom
Scabiosa columbaria – fältvädd
Silene nutans – backglim
Summa örter 17 vikt %
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Briza media – darrgräs
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Phleum phleoides – flentimotej
Summa gräs 83 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10375

Mer information

Inspirationsbilder »