6704 – Torr mager kalkfattig jord

Blandningen passar för ytor med lågt pH-värde.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Helianthemum nummularium – solvända
Hieracium aurantiacum – rödfibbla
Hieracium pilosella – Gråfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrk. joh.ört
Hypochoeris radicata – rotfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Lychnis viscaria – tjärblomster
Pimpinella saxifraga – bockrot
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Saxifraga granulata – mandelblom
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 10,7 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Luzula campestris – knippfryle
Summa gräs 89,3 vikt %


Produktdata

Art. nr1-10374

6704 – Torr mager kalkfattig jord


Blandningen passar för ytor med lågt pH-värde.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Helianthemum nummularium – solvända
Hieracium aurantiacum – rödfibbla
Hieracium pilosella – Gråfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrk. joh.ört
Hypochoeris radicata – rotfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Lychnis viscaria – tjärblomster
Pimpinella saxifraga – bockrot
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Saxifraga granulata – mandelblom
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 10,7 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Luzula campestris – knippfryle
Summa gräs 89,3 vikt %


Produktdata

Art. nr1-10374

Mer information

Inspirationsbilder »