6705 – Enkel blandning

Detta är en ängsfröblandning som innehåller färre blommande arter och de mest vanliga gräsen. Den lämpar sig till större ytor med varierande jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Anthemis tinctoria – färgkulla
Centaurea jacea – rödklint
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lychnis viscaria – tjärblomster
Plantago lanceolata – svartkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Ranunculus acris – smörblomma
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Summa örter 12 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 88 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10367

6705 – Enkel blandning


Detta är en ängsfröblandning som innehåller färre blommande arter och de mest vanliga gräsen. Den lämpar sig till större ytor med varierande jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Anthemis tinctoria – färgkulla
Centaurea jacea – rödklint
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lychnis viscaria – tjärblomster
Plantago lanceolata – svartkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Ranunculus acris – smörblomma
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Summa örter 12 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 88 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10367

Mer information

Inspirationsbilder »