6706 – Fjärilsblandning

Den här blandningen av ängsfrö består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Achillea ptarmica – nysört
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Dianthus deltoides – backnejlika
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Scabiosa columbaria – fältvädd
Summa örter 15,5 vikt %
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 84,5 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10368

6706 – Fjärilsblandning


Den här blandningen av ängsfrö består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Achillea ptarmica – nysört
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Dianthus deltoides – backnejlika
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Scabiosa columbaria – fältvädd
Summa örter 15,5 vikt %
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 84,5 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10368

Mer information

Inspirationsbilder »