6708 – Vägrensblandning

I den här fröblandningen finns det flera arter med torktåliga och blommande örter i klara färger som är lämpliga för alla jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Galium verum – gulmåra
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrkantig johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Knautia arvensis – åkervädd
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Solidago virgaurea – gullris
Succisa pratensis – ängsvädd
Verbascum nigrum – mörkt kungsljus
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 14 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Cynosurus cristatus – kamäxing
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10377

6708 – Vägrensblandning


I den här fröblandningen finns det flera arter med torktåliga och blommande örter i klara färger som är lämpliga för alla jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Galium verum – gulmåra
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrkantig johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Knautia arvensis – åkervädd
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Solidago virgaurea – gullris
Succisa pratensis – ängsvädd
Verbascum nigrum – mörkt kungsljus
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 14 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Cynosurus cristatus – kamäxing
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10377

Mer information

Inspirationsbilder »