6708 – Vägrensblandning

Den här ängsfröblandningen har flera arter som är torktåliga och innehåller blommande örter i klara färger. Den lämpar sig för alla jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Daucus carota – vildmorot
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lychnis viscaria – tjärblomster
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Succisa pratensis – ängsvädd
Verbascum nigrum – mörkt kungsljus
Summa örter 14 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10377

6708 – Vägrensblandning


Den här ängsfröblandningen har flera arter som är torktåliga och innehåller blommande örter i klara färger. Den lämpar sig för alla jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Daucus carota – vildmorot
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lychnis viscaria – tjärblomster
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Succisa pratensis – ängsvädd
Verbascum nigrum – mörkt kungsljus
Summa örter 14 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10377

Mer information

Inspirationsbilder »