6709 – Norr torr till frisk jord

Den här ängsfröblandningen är den självklara blandningen för ängar i norra delen av Sverige, kan sås i torra jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium rölleka
Campanula rotundifolia liten blåklocka
Centaurea jacea rödklint
Dianthus deltoides backnejlika
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Hieracium Stiptolepidia – kvastfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrkantig johannesört
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Pilosella officinarum – gråfibbla
Plantago media – rödkämpar
Potentilla crantzii – vårfingerört
Rhinanthus minor – ängsskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 10,3 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa alpina – fjällgröe
Summa gräs 89,7 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10370

6709 – Norr torr till frisk jord


Den här ängsfröblandningen är den självklara blandningen för ängar i norra delen av Sverige, kan sås i torra jordar.

Artinnehåll

Achillea millefolium rölleka
Campanula rotundifolia liten blåklocka
Centaurea jacea rödklint
Dianthus deltoides backnejlika
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Hieracium Stiptolepidia – kvastfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrkantig johannesört
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Pilosella officinarum – gråfibbla
Plantago media – rödkämpar
Potentilla crantzii – vårfingerört
Rhinanthus minor – ängsskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 10,3 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa alpina – fjällgröe
Summa gräs 89,7 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10370

Mer information

Inspirationsbilder »