6710 – Skuggblandning

Den här ängsfröblandningen lämpar bäst för på normalfuktiga jordar på en plats som är skuggig och inte för mycket sol.

Artinnehåll

Campanula cervicaria – skogsklocka
Campanula latifolia – hässleklocka
Campanula trachelium – nässelklocka
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Myosotis sylvatica – skogsförgätmigej
Potentilla erecta – blodrot
Silene dioica – rödblära
Stellaria holostea – buskstjärnblomma
Veronica officinalis – ärenpris
Summa örter 8,5 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa nemoralis – lundgröe
Summa gräs 91,5 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10372

6710 – Skuggblandning


Den här ängsfröblandningen lämpar bäst för på normalfuktiga jordar på en plats som är skuggig och inte för mycket sol.

Artinnehåll

Campanula cervicaria – skogsklocka
Campanula latifolia – hässleklocka
Campanula trachelium – nässelklocka
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Myosotis sylvatica – skogsförgätmigej
Potentilla erecta – blodrot
Silene dioica – rödblära
Stellaria holostea – buskstjärnblomma
Veronica officinalis – ärenpris
Summa örter 8,5 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa nemoralis – lundgröe
Summa gräs 91,5 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10372

Mer information

Inspirationsbilder »