6710 – Skuggblandning

Detta är en ängsfröblandning som lämpar sig för normalfuktiga jordar.
Den anläggs på platser som är i skugga och inte får för mycket sol.

Artinnehåll

Campanula cervicaria – skogsklocka
Campanula latifolia – hässleklocka
Campanula trachelium – nässelklocka
Geranium sylvaticum – midsommarbl
Myosotis sylvatica – skogsförgätmigej
Potentilla erecta – blodrot
Silene dioica – rödblära
Stellaria holostea – buskstjärnbl.
Veronica officinalis – ärenpris
Summa örter 8 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa nemoralis – lundgröe
Summa gräs 92 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10372

6710 – Skuggblandning


Detta är en ängsfröblandning som lämpar sig för normalfuktiga jordar.
Den anläggs på platser som är i skugga och inte får för mycket sol.

Artinnehåll

Campanula cervicaria – skogsklocka
Campanula latifolia – hässleklocka
Campanula trachelium – nässelklocka
Geranium sylvaticum – midsommarbl
Myosotis sylvatica – skogsförgätmigej
Potentilla erecta – blodrot
Silene dioica – rödblära
Stellaria holostea – buskstjärnbl.
Veronica officinalis – ärenpris
Summa örter 8 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa nemoralis – lundgröe
Summa gräs 92 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10372

Mer information

Inspirationsbilder »