6711 – Torr havsstrandäng

Perfekt fröblandning för grönskande ängar för havsnära områden där det ställs höga krav på tålighet för torka, vind och saltpåverkan.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Armeria maritima – strandtrift
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Hieracium pilosella – gråfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago maritima – gulkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Sedum telephium – kärleksört
Silene uniflora – strandglim
Trifolium arvense – harklöver
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 20 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Carex arenaria – sandstarr
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa compressa – berggröe
Summa gräs 80 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10385

6711 – Torr havsstrandäng


Perfekt fröblandning för grönskande ängar för havsnära områden där det ställs höga krav på tålighet för torka, vind och saltpåverkan.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Armeria maritima – strandtrift
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Hieracium pilosella – gråfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago maritima – gulkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Sedum telephium – kärleksört
Silene uniflora – strandglim
Trifolium arvense – harklöver
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 20 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Carex arenaria – sandstarr
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa compressa – berggröe
Summa gräs 80 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10385

Mer information

Inspirationsbilder »