6712 – Snabbetablerad mot erosion

Den här ängsfröblandningen är lämplig för etablering i slänter.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Silene vulgaris – smällglim
Trifolium pratense – rödklöver
Summa örter 14 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Lolium perenne – engelskt rajgräs
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10386

6712 – Snabbetablerad mot erosion


Den här ängsfröblandningen är lämplig för etablering i slänter.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Silene vulgaris – smällglim
Trifolium pratense – rödklöver
Summa örter 14 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Lolium perenne – engelskt rajgräs
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10386

Mer information

Inspirationsbilder »