6712 – Snabbetablerad mot erosion

Lämplig för slänter.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Silene vulgaris – smällglim
Trifolium pratense – rödklöver
Summa örter 14 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Lolium perenne – engelskt rajgräs
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10385

6712 – Snabbetablerad mot erosion


Lämplig för slänter.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Silene vulgaris – smällglim
Trifolium pratense – rödklöver
Summa örter 14 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Lolium perenne – engelskt rajgräs
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 86 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10385

Mer information

Inspirationsbilder »