6801 – Blomsteråkerfrö

En fröblandning av 1-åriga blommor, kan också användas som komplement till våra ängsfröblandningar.

Artinnehåll

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10366

6801 – Blomsteråkerfrö


En fröblandning av 1-åriga blommor, kan också användas som komplement till våra ängsfröblandningar.

Artinnehåll

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10366

Mer information

Inspirationsbilder »