6801 – Blomsteråkerfrö

En fröblandning av 1-åriga blommor som skapar färgglada platser som även blir attraktiva för pollinatörer. Blomsteråkerfrö är ett bra komplement till våra ängsfröblandningar för en rikare blomning av en ängsyta första året.

Artinnehåll

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Fumaria officinalis – jordrök
Glebionis segetum – gullkrage
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10366

6801 – Blomsteråkerfrö


En fröblandning av 1-åriga blommor som skapar färgglada platser som även blir attraktiva för pollinatörer. Blomsteråkerfrö är ett bra komplement till våra ängsfröblandningar för en rikare blomning av en ängsyta första året.

Artinnehåll

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Fumaria officinalis – jordrök
Glebionis segetum – gullkrage
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10366

Mer information

Inspirationsbilder »