6901 – Bellisgräsblandning

Bellisfröblandningen är en gräsblandning med inslag av tusensköna. Lämpar sig bäst på frisk fuktig näringsrik mark.

Artinnehåll

Agrostis capillaris – rödven
Bellis perennis – tusensköna
Festuca rubra – rödsvingel
Poa pratensis – ängsgröe
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10365

6901 – Bellisgräsblandning


Bellisfröblandningen är en gräsblandning med inslag av tusensköna. Lämpar sig bäst på frisk fuktig näringsrik mark.

Artinnehåll

Agrostis capillaris – rödven
Bellis perennis – tusensköna
Festuca rubra – rödsvingel
Poa pratensis – ängsgröe
Summa örter 100 vikt %

Produktdata

Art. nr1-10365

Mer information

Inspirationsbilder »