Bjälklagsjord

Detta är en jord som används för växtytor som ställer höga krav. Inblandningen av porös pimpsten ger jorden unika egenskaper med låg vikt och förmåga att hålla och transportera vatten. Bjälklagsjord är speciellt lämpad för innergårdar, bjälklags- och takytor.

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunnare uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Ger lättskötta ytor
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Bjälklagsjord


Detta är en jord som används för växtytor som ställer höga krav. Inblandningen av porös pimpsten ger jorden unika egenskaper med låg vikt och förmåga att hålla och transportera vatten. Bjälklagsjord är speciellt lämpad för innergårdar, bjälklags- och takytor.

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunnare uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Ger lättskötta ytor
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus