Bjälklagsjord

Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjorden har en inblandning av pimpsten som förbättrar jordens unika egenskaper och vattenhållande förmåga.

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunnare uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Ger lättskötta ytor
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Bjälklagsjord


Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjorden har en inblandning av pimpsten som förbättrar jordens unika egenskaper och vattenhållande förmåga.

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunnare uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Ger lättskötta ytor
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus