Bjälklagsjord

Segment
Biotoptak

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunna uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet. Inblandning av porös pimpsten ger jorden unika egenskaper med låg vikt och förmåga att hålla och transportera vatten. Bjälklagsjord är speciellt lämpad för innergårdar, bjälklags- och takytor och när det ställs höga krav.
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
Art. nr8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Bjälklagsjord

Segment
Biotoptak

Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunna uppbyggnader utan att kompromissa med växtvalet. Inblandning av porös pimpsten ger jorden unika egenskaper med låg vikt och förmåga att hålla och transportera vatten. Bjälklagsjord är speciellt lämpad för innergårdar, bjälklags- och takytor och när det ställs höga krav.
Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor med ett reducerat skötselbehov.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
Art. nr8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »