Bjälklagsjord

Segment
Biotoptak

Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjorden har en inblandning av pimpsten som förbättrar jordens unika egenskaper och vattenhållande förmåga. Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor ett reducerat skötselbehov.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
Art. nr8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Bjälklagsjord

Segment
Biotoptak

Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav och är särskilt lämplig för innergårdar, bjälklags- och takytor. Bjälklagsjorden har en inblandning av pimpsten som förbättrar jordens unika egenskaper och vattenhållande förmåga. Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger växtytor ett reducerat skötselbehov.

Produktfördelar

  • god förmåga att ta upp vatten
  • god vattentillgång för planterade växter
  • god genomsläpplighet
  • god struktur

Produktdata

Art. nr8-12087, Storsäck 1 m³
Art. nr8-12466, Bulk lastbil ca 30 m³
Vikt1000 kg/m³ (leveransfuktig).
MaterialSand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
ÖvrigtKompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Mer information

Inspirationsbilder »