Dödved

Segment
Biotoptak

Trädstockar och dödved gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.

Produktdata

Art. nr9-12478

Dödved

Segment
Biotoptak

Trädstockar och dödved gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.

Produktdata

Art. nr9-12478

Mer information

Inspirationsbilder »