Dödved

Segment
Biotoptak

Trädstockar och dödved gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.

Produktdata

Art. nr9-12478
Längdca 200 cm
Tjocklekca 20-30 cm

Dödved

Segment
Biotoptak

Trädstockar och dödved gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.

Produktdata

Art. nr9-12478
Längdca 200 cm
Tjocklekca 20-30 cm

Mer information

Inspirationsbilder »