Fukttålig äng

Odlad med örter och gräs som ger en tät och medelhög ängsvegetation. Lämplig för infiltration- och översilningsytor, svackdiken och fuktzoner vid t ex. dammar.

Artinnehåll bl a:

blåtåtel, brunört, darrgräs, fackelblomster, gökblomster, kabbleka, nysört, rödblära, smörboll, tuvtåtel, älgört.

Produktdata

Art. nr2-12006
Höjd3-4 cm
Bredd80 cm
Längd100 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Fukttålig äng


Odlad med örter och gräs som ger en tät och medelhög ängsvegetation. Lämplig för infiltration- och översilningsytor, svackdiken och fuktzoner vid t ex. dammar.

Artinnehåll bl a:

blåtåtel, brunört, darrgräs, fackelblomster, gökblomster, kabbleka, nysört, rödblära, smörboll, tuvtåtel, älgört.

Produktdata

Art. nr2-12006
Höjd3-4 cm
Bredd80 cm
Längd100 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Relaterade produkter

Träspik