Grodan PP – vattenhållande lager

Segment
Biotoptak

Ett vattenhållande skikt som ger uppbyggnaden en betydligt bättre vattenhållande förmåga än om den utförs med enbart jord. Detta gör att man kan skapa en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Grodan® tillverkas av stenull och levereras i form av stabila skivor.

Produktdata

Art. nr9-12056 (PP 100/40)
Höjd40 mm
Mått1000 x 600 mm
Torrvikt6,8 kg/m²
Våtvikt41 kg/m
Densitet170 kg/m³
Leverans3 m²/fpk
ÖvrigtFormstabil
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Grodan PP – vattenhållande lager

Segment
Biotoptak

Ett vattenhållande skikt som ger uppbyggnaden en betydligt bättre vattenhållande förmåga än om den utförs med enbart jord. Detta gör att man kan skapa en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Grodan® tillverkas av stenull och levereras i form av stabila skivor.

Produktdata

Art. nr9-12056 (PP 100/40)
Höjd40 mm
Mått1000 x 600 mm
Torrvikt6,8 kg/m²
Våtvikt41 kg/m
Densitet170 kg/m³
Leverans3 m²/fpk
ÖvrigtFormstabil
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »