Grönkotula

Ormbunksliknande blad med frisk grön färg och ett tätt växtsätt, används exempelvis som fogväxt i stenpartier. Planteras ej senare än september.

Vetenskapligt namn: Leptinella dioica

Zonangivelser enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta eller bokstavsbeteckning efter Perennboken (red. Görling, K):
B = Perenn som kan odlas över hela landet. Kräver för god övervintring och utveckling en skyddad och dränerad växtplats.
C = Perenn som kan odlas i stora delar av landet. Kräver för god övervintring och utveckling en skyddad och dränerad växtplats. Hit hör även arter med sen blomning.

Produktdata

Art. nr2-12024
Höjd5-10 cm
Mått0,4 × 1,25 m
ZonC
LägeSol-halvskugga

Grönkotula


Ormbunksliknande blad med frisk grön färg och ett tätt växtsätt, används exempelvis som fogväxt i stenpartier. Planteras ej senare än september.

Vetenskapligt namn: Leptinella dioica

Zonangivelser enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta eller bokstavsbeteckning efter Perennboken (red. Görling, K):
B = Perenn som kan odlas över hela landet. Kräver för god övervintring och utveckling en skyddad och dränerad växtplats.
C = Perenn som kan odlas i stora delar av landet. Kräver för god övervintring och utveckling en skyddad och dränerad växtplats. Hit hör även arter med sen blomning.

Produktdata

Art. nr2-12024
Höjd5-10 cm
Mått0,4 × 1,25 m
ZonC
LägeSol-halvskugga

Mer information

Inspirationsbilder »

Relaterade produkter

Träspik
Ogräsduk – Fibertex WL100