Hasopor

Ett dränerande lättfyllnadsmaterial som kan användas till att skapa kullar och former under vegetationsuppbyggnaden.

Det kan även användas för att jämna ut nivåskillnader utan att det innebär någon väsentlig viktbelastning på takkonstruktionen. Materialet har till skillnad från andra lättfyllnadsmaterial en kantig struktur vilket gör att det ligger stadigt även i brantare släntlutningar. Hasopor har dessutom en hög tryckhållfasthet.

Från Hasopor: Skumglas™ har miljögodkänts av:
– SundaHus
– IVL Svenska Miljöinstitutet
– Svenska byggnadsvårdsföreningen

Produktdata

Art. nr9-12454 (Storsäck)
Art. nr9-12250 (Bulk)
Vikt180-225 kg/m³
Materialåtervunnet förpackningsglas
Fraktion10/60 mm

Hasopor


Ett dränerande lättfyllnadsmaterial som kan användas till att skapa kullar och former under vegetationsuppbyggnaden.

Det kan även användas för att jämna ut nivåskillnader utan att det innebär någon väsentlig viktbelastning på takkonstruktionen. Materialet har till skillnad från andra lättfyllnadsmaterial en kantig struktur vilket gör att det ligger stadigt även i brantare släntlutningar. Hasopor har dessutom en hög tryckhållfasthet.

Från Hasopor: Skumglas™ har miljögodkänts av:
– SundaHus
– IVL Svenska Miljöinstitutet
– Svenska byggnadsvårdsföreningen

Produktdata

Art. nr9-12454 (Storsäck)
Art. nr9-12250 (Bulk)
Vikt180-225 kg/m³
Materialåtervunnet förpackningsglas
Fraktion10/60 mm

Mer information

Inspirationsbilder »