Kantavslut

Vid takfoten avslutas takvegetationen med ett kantavslut. Det ger ett distinkt avslut och skyddar den yttersta kanten av växtligheten. Kantavslutet är utformat så att överskottsvatten från takvegetationen kan rinna av taket.

Om takkonstruktionen saknar vindskivor eller sarg vid takets gavlar, kan kantavslut utan dräneringshål användas eftersom man inte vill ha något avrinnande vatten från dessa sidor av taket (kontakta oss för mer info). På låglutande tak med invändig avvattning finns vanligtvis sarger runt om takytan och i dessa fall används inget kantavslut.
Används vid lutningar för sedumtak: 0-27°

Produktdata

Art. nr9-12516 KA50
Art. nr8-12108 KA50EK (med eklist)
Höjd50 mm
Längd2000 mm
MaterialRostfritt stål
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Kantavslut


Vid takfoten avslutas takvegetationen med ett kantavslut. Det ger ett distinkt avslut och skyddar den yttersta kanten av växtligheten. Kantavslutet är utformat så att överskottsvatten från takvegetationen kan rinna av taket.

Om takkonstruktionen saknar vindskivor eller sarg vid takets gavlar, kan kantavslut utan dräneringshål användas eftersom man inte vill ha något avrinnande vatten från dessa sidor av taket (kontakta oss för mer info). På låglutande tak med invändig avvattning finns vanligtvis sarger runt om takytan och i dessa fall används inget kantavslut.
Används vid lutningar för sedumtak: 0-27°

Produktdata

Art. nr9-12516 KA50
Art. nr8-12108 KA50EK (med eklist)
Höjd50 mm
Längd2000 mm
MaterialRostfritt stål
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »