Krypoxbär

Perfekt för slänter
Tuff buskmatta som klarar stadsklimat bra. Blommar med små vita blommor och sätter rikligt med röda bär. Vintergrön. De ger en tät yta direkt av lågväxande vegetation. Den färdiga mattan är lätthanterlig och det går snabbt att täcka stora ytor. Med buskmattornas hjälp får man omgående ett starkt vegetationsskikt som binder det underliggande materialet. På så sätt får man en effektiv erosionssäkring av exempelvis branta slänter.

Minimalt skötselbehov
Den snabba etableringen gör också att skötselbehovet blir minimalt. Direkt kan anläggningen tas i bruk. Det täta växtsättet hos buskmattorna gör att de effektivt håller oönskad vegetation borta.

Vetenskapligt namn: Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’

Produktdata

Art. nr2-12027
Höjd30-60 cm
Mått0,4 x 1,25 m
ZonIV
LägeSol-skugga
ÖvrigtLeverans: rullade och lastade på pall

Krypoxbär


Perfekt för slänter
Tuff buskmatta som klarar stadsklimat bra. Blommar med små vita blommor och sätter rikligt med röda bär. Vintergrön. De ger en tät yta direkt av lågväxande vegetation. Den färdiga mattan är lätthanterlig och det går snabbt att täcka stora ytor. Med buskmattornas hjälp får man omgående ett starkt vegetationsskikt som binder det underliggande materialet. På så sätt får man en effektiv erosionssäkring av exempelvis branta slänter.

Minimalt skötselbehov
Den snabba etableringen gör också att skötselbehovet blir minimalt. Direkt kan anläggningen tas i bruk. Det täta växtsättet hos buskmattorna gör att de effektivt håller oönskad vegetation borta.

Vetenskapligt namn: Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’

Produktdata

Art. nr2-12027
Höjd30-60 cm
Mått0,4 x 1,25 m
ZonIV
LägeSol-skugga
ÖvrigtLeverans: rullade och lastade på pall

Mer information

Inspirationsbilder »

Relaterade produkter

Träspik
Ogräsduk – Fibertex WL100