ND 220 – dräneringslager

ND 220 är ett dräneringssystem med hög tryckhållfasthet och konstant dräneringsförmåga över lång tid. Det består av ett formpressat skikt av återvunnen HIPS till vilket är limmat en geotextil på ovansidan och en tryckfördelande glidfilm på undersidan.

Den här produkten används för torräng för tak, biotoptak, gröna innergårdar och på takträdgårdar.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr 9-12099
Bredd1,25 m
Längd32 m
Tjocklek12,5 mm
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²700 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,52 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

ND 220 – dräneringslager


ND 220 är ett dräneringssystem med hög tryckhållfasthet och konstant dräneringsförmåga över lång tid. Det består av ett formpressat skikt av återvunnen HIPS till vilket är limmat en geotextil på ovansidan och en tryckfördelande glidfilm på undersidan.

Den här produkten används för torräng för tak, biotoptak, gröna innergårdar och på takträdgårdar.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr 9-12099
Bredd1,25 m
Längd32 m
Tjocklek12,5 mm
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²700 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,52 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus