ND 220 – dräneringslager

Består av en formpressad, profilerad matta av polystyren.
På både över- och undersidan har den en skyddande
fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång
tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även
tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.
En väldokumenterad produkt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för torräng för tak, biotoptak, gröna innergårdar och på takträdgårdar.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr 9-12099
Bredd1,25 m
Längd32 m
Tjocklek12,5 mm
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²700 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,52 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

ND 220 – dräneringslager


Består av en formpressad, profilerad matta av polystyren.
På både över- och undersidan har den en skyddande
fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång
tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även
tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.
En väldokumenterad produkt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för torräng för tak, biotoptak, gröna innergårdar och på takträdgårdar.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr 9-12099
Bredd1,25 m
Längd32 m
Tjocklek12,5 mm
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²700 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,52 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »