ND 5+1 dräneringslager

Används på låglutande tak i uppbyggnader för Veg Techs Moss-Sedumtak. ND 5+1 är formpressad och omges av en skyddande fiberduk och har både dränerande och vattenhållande förmåga. Den håller hög kvalitet, är väldokumenterad och är enkel att montera på tak.

ND finns i fler modeller med varierande dräneringskapacitet. De har alla en låg vikt och ger en minimal bygghöjd. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. ND skyddar tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

Läggs kant i kant. Materialavskiljande fiberduk läggs omlott.

Produktdata

Art. nr9-12101
Höjd25 mm
Bredd1,25 m
Längd20 m
Tjocklek25 mm
m²/rulle25 m²
Vattenhållande förmåga5,8 l/m²
Tryckhållfasthet kN/m²480
Dränerande förmåga vid 2% lutning2,14 l/s × m
Övrigt CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

ND 5+1 dräneringslager


Används på låglutande tak i uppbyggnader för Veg Techs Moss-Sedumtak. ND 5+1 är formpressad och omges av en skyddande fiberduk och har både dränerande och vattenhållande förmåga. Den håller hög kvalitet, är väldokumenterad och är enkel att montera på tak.

ND finns i fler modeller med varierande dräneringskapacitet. De har alla en låg vikt och ger en minimal bygghöjd. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. ND skyddar tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

Läggs kant i kant. Materialavskiljande fiberduk läggs omlott.

Produktdata

Art. nr9-12101
Höjd25 mm
Bredd1,25 m
Längd20 m
Tjocklek25 mm
m²/rulle25 m²
Vattenhållande förmåga5,8 l/m²
Tryckhållfasthet kN/m²480
Dränerande förmåga vid 2% lutning2,14 l/s × m
Övrigt CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Mer information

Inspirationsbilder »