ND 620/620hd -dräneringslager

ND 620 består av en formpressad, profilerad matta av polystyren. På både över- och undersidan har den en skyddande fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. En väldokumenterad produkt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för gröna innergårdar och på takträdgårdar. När krav på tryckhållfastheten är höga.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr9-12101 (ND 620)
Art. nr9-12252 (ND620/hd)
Höjd12,5
Längd32 ×1,25 m
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²900 kN/m² // 1200 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,72 l/s × m // 0,74 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

ND 620/620hd -dräneringslager


ND 620 består av en formpressad, profilerad matta av polystyren. På både över- och undersidan har den en skyddande fiberduk. Dräneringsförmågan är konstant även efter lång tid av hög tryckbelastning. Dräneringslagret skyddar även tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. En väldokumenterad produkt med låg vikt och minimal bygghöjd.

Den här produkten används för gröna innergårdar och på takträdgårdar. När krav på tryckhållfastheten är höga.

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

Produktdata

Art. nr9-12101 (ND 620)
Art. nr9-12252 (ND620/hd)
Höjd12,5
Längd32 ×1,25 m
m²/rulle40
Tryckhållfasthet kN/m²900 kN/m² // 1200 kN/m²
Dränerande förmåga vid 2% lutning0,72 l/s × m // 0,74 l/s × m
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus