Pelleplatta standard

En mångfunktionell och praktisk markarmering med en höjd på 50 mm. Ytan som anläggs blir stabil samt genomsläpplig för dagvatten. Den kan fyllas med singel eller etableras med gräs. Plattan är elastisk och kan kapas efter behov i både raka och böjda former. Om plattan etableras med gräs blir ytan grön och levande med hög bärighet och som tål slitage. Pelleplattan är en produkt som lämpar sig till flera användningsområden.

Exempel på användningområde:

  • Runt träd som rotskydd
  • Parkeringsytor och brandvägar
  • Armering av gång- och körvägar
  • Bullerdämpning i spårtrafik
  • Handikappvägar

Produktdata

Art. nr9-12043
Mått1000 x 1000 x 50 mm (kan delas i fyra delar 500 x 500 mm)
Vikt9 kg/m²
MaterialÅtervunnen HDPE-plast
LeveransEUR-pall. 50 m²/pall
ÖvrigtKan fyllas med singel och etableras med gräs. Belastning: 150 ton/m². Minsta beställning är 5m². Hålighet 60 mm
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Pelleplatta standard


En mångfunktionell och praktisk markarmering med en höjd på 50 mm. Ytan som anläggs blir stabil samt genomsläpplig för dagvatten. Den kan fyllas med singel eller etableras med gräs. Plattan är elastisk och kan kapas efter behov i både raka och böjda former. Om plattan etableras med gräs blir ytan grön och levande med hög bärighet och som tål slitage. Pelleplattan är en produkt som lämpar sig till flera användningsområden.

Exempel på användningområde:

  • Runt träd som rotskydd
  • Parkeringsytor och brandvägar
  • Armering av gång- och körvägar
  • Bullerdämpning i spårtrafik
  • Handikappvägar

Produktdata

Art. nr9-12043
Mått1000 x 1000 x 50 mm (kan delas i fyra delar 500 x 500 mm)
Vikt9 kg/m²
MaterialÅtervunnen HDPE-plast
LeveransEUR-pall. 50 m²/pall
ÖvrigtKan fyllas med singel och etableras med gräs. Belastning: 150 ton/m². Minsta beställning är 5m². Hålighet 60 mm
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »