Sedum på mark

Sedumvegetation är mycket torktålig och passar utmärkt att anläggas i olika markmiljöer så som rabatter, slänter, refuger, rondeller, stenpartier, parker, kyrkogårdar mm.

Växtlighet bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar djurlivet samt höja luftfuktigheten. Att anlägga vegetation kan alltså förbättra stadsklimatet.

Sedum i trafikmiljö

Växtlighet kan användas för att göra trafikmiljön tydligare och på så vis höja trafiksäkerheten. Man kan framhäva och markera exempelvis refuger och cirkulationsplatser samt andra delar i trafiksystemet med växter.

En sedumyta omges av en zon med exempelvis stensättning närmast en köryta för att undvika kör- och trampskador på de mest utsatta partierna. Det är viktigt att ytan är bomberad för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

Sedumvegetation bör inte anläggas där saltpåfrestning är stor eller på ytor där den utsätts för fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller där fotgängare kommer att gå.


1. Veg Techs sedummatta (30 mm)
2. VT-filt för extra vattentillgång (10 mm)
3. Plastfolie monterad omlott med början i högpunkt (>0,1 mm)
4. Makadam fraktion 16-32 mm (150 mm)

Produktdata

Art. nr2-12087 Sedummatta med biokol
Tjocklek30 mm
Mått1 x 0,8 m
LeveransEUR-pall max 25 st/pall (20 m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Sedum på mark


Sedumvegetation är mycket torktålig och passar utmärkt att anläggas i olika markmiljöer så som rabatter, slänter, refuger, rondeller, stenpartier, parker, kyrkogårdar mm.

Växtlighet bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar djurlivet samt höja luftfuktigheten. Att anlägga vegetation kan alltså förbättra stadsklimatet.

Sedum i trafikmiljö

Växtlighet kan användas för att göra trafikmiljön tydligare och på så vis höja trafiksäkerheten. Man kan framhäva och markera exempelvis refuger och cirkulationsplatser samt andra delar i trafiksystemet med växter.

En sedumyta omges av en zon med exempelvis stensättning närmast en köryta för att undvika kör- och trampskador på de mest utsatta partierna. Det är viktigt att ytan är bomberad för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

Sedumvegetation bör inte anläggas där saltpåfrestning är stor eller på ytor där den utsätts för fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller där fotgängare kommer att gå.


1. Veg Techs sedummatta (30 mm)
2. VT-filt för extra vattentillgång (10 mm)
3. Plastfolie monterad omlott med början i högpunkt (>0,1 mm)
4. Makadam fraktion 16-32 mm (150 mm)

Produktdata

Art. nr2-12087 Sedummatta med biokol
Tjocklek30 mm
Mått1 x 0,8 m
LeveransEUR-pall max 25 st/pall (20 m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Mer information

Inspirationsbilder »