Rund singel

Rund singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

 • Ytor som är utsatta för frekvent slitage
 • Vid utblås från ventilation där sedum riskerar att torka ut
 • I anslutning till starkt reflekterande fasader där sedum riskerar att
  torka på grund av stark solinstrålning
 • På partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler

Produktdata

Art. nr9-12173 Rund singel 16/32 i bulk säljs i m³
Art. nr8-12493 Rund singel 16/32 i storsäck 0,5 m³
MaterialRund singel
Fraktion16/32 mm

Mer information

Inspirationsbilder »

Rund singel


Rund singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

 • Ytor som är utsatta för frekvent slitage
 • Vid utblås från ventilation där sedum riskerar att torka ut
 • I anslutning till starkt reflekterande fasader där sedum riskerar att
  torka på grund av stark solinstrålning
 • På partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler

Produktdata

Art. nr9-12173 Rund singel 16/32 i bulk säljs i m³
Art. nr8-12493 Rund singel 16/32 i storsäck 0,5 m³
MaterialRund singel
Fraktion16/32 mm

Mer information

Inspirationsbilder »