Singel

Singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

 • Ytor som är utsatta för frekvent slitage
 • Vid utblås från ventilation där sedum riskerar att torka ut
 • I anslutning till starkt reflekterande fasader där sedum riskerar att
  torka på grund av stark solinstrålning
 • På partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler

Produktdata

Art. nr9-12173
MaterialNaturrund singel
Fraktion16/32 mm
LeveransStorsäck eller EUR-pall

Mer information

Inspirationsbilder »

Singel


Singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

 • Ytor som är utsatta för frekvent slitage
 • Vid utblås från ventilation där sedum riskerar att torka ut
 • I anslutning till starkt reflekterande fasader där sedum riskerar att
  torka på grund av stark solinstrålning
 • På partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler

Produktdata

Art. nr9-12173
MaterialNaturrund singel
Fraktion16/32 mm
LeveransStorsäck eller EUR-pall

Mer information

Inspirationsbilder »