Stenröse

Segment
Biotoptak

Biotoptaket kan kompletteras med stenrösen för att skydda och ge gömställen till insekter och smådjur. De gynnar även mossor och lavar.

Produktdata

Art. nr 9-12476

Stenröse

Segment
Biotoptak

Biotoptaket kan kompletteras med stenrösen för att skydda och ge gömställen till insekter och smådjur. De gynnar även mossor och lavar.

Produktdata

Art. nr 9-12476

Mer information

Inspirationsbilder »