Strandmatta S3

Växtegenskaper: Universalmatta med blommande, tåliga arter för vattenmiljöer.
Montera strandmattan i sumpzon som är ca 0-20 cm.
Användningsområde: parkdammen, dagvattendammar, erosionsskydd.

Arter:
Alisma plantago aquatica, svalting
Caltha palustris, kabbleka
Carex sp. starr, beståndsbildande
Carex sp. starr, tuvbildande
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Juncus conglomeratus, knapptåg
Lythrum salicaria, fackelblomster
Molinia caerulea, blåtåtel
Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej
Scirpus sylvaticus, skogssäv
Scutellaria galericulat, frossört

Produktdata

Art. nr1-11074
Mått1 × 2 m
Vikt60 kg
StommeKokosmatta
ÖvrigtPlanterad med 40 stycken örtpluggplantor

Strandmatta S3


Växtegenskaper: Universalmatta med blommande, tåliga arter för vattenmiljöer.
Montera strandmattan i sumpzon som är ca 0-20 cm.
Användningsområde: parkdammen, dagvattendammar, erosionsskydd.

Arter:
Alisma plantago aquatica, svalting
Caltha palustris, kabbleka
Carex sp. starr, beståndsbildande
Carex sp. starr, tuvbildande
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Juncus conglomeratus, knapptåg
Lythrum salicaria, fackelblomster
Molinia caerulea, blåtåtel
Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej
Scirpus sylvaticus, skogssäv
Scutellaria galericulat, frossört

Produktdata

Art. nr1-11074
Mått1 × 2 m
Vikt60 kg
StommeKokosmatta
ÖvrigtPlanterad med 40 stycken örtpluggplantor