Strandmatta S4

Växtegenskaper: Kraftigväxande tåliga arter.
Monteras i grunt vatten 20-40 cm.
Användningsområde: Vattenrening i dagvattendammar och efterpoleringsdammar.

Arter:
Butomus umbellatus L. – blomvass
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria, älgört
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Lythrum salicaria L. fackelblomster
Phragmites australis, bladvass
Schoenoplectus lacustris, säv
Typha angustifolia – smalkaveldun
Typha latifolia – bredkaveldun

Produktdata

Art. nr1-11076
Mått1 × 2 m
Vikt60 kg
StommeKokosmatta
ÖvrigtPlanterad med 40 stycken örtpluggplantor

Strandmatta S4


Växtegenskaper: Kraftigväxande tåliga arter.
Monteras i grunt vatten 20-40 cm.
Användningsområde: Vattenrening i dagvattendammar och efterpoleringsdammar.

Arter:
Butomus umbellatus L. – blomvass
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria, älgört
Iris pseudacorus, gul svärdslilja
Lythrum salicaria L. fackelblomster
Phragmites australis, bladvass
Schoenoplectus lacustris, säv
Typha angustifolia – smalkaveldun
Typha latifolia – bredkaveldun

Produktdata

Art. nr1-11076
Mått1 × 2 m
Vikt60 kg
StommeKokosmatta
ÖvrigtPlanterad med 40 stycken örtpluggplantor